Wilhelm Wienpahl

Fabrikanten


 

Wilhelm Wienpahl, 25.7.1850 – 8.11.1923

1875

22 januari 1875: Aankondiging in de Kamener krant Volksfreund van de oprichting van de Geelgieterij en Werkplaats; Wienpahl & Bohde, gespecialiseerd in o.a. Ketels, landbouwmachines, bierpompen, lagers en ventielen. Deze jonge onderneming bood een rijk spectrum aan artikelen en diensten aan. Al in de zomer van dat jaar werd hun aanbod flink uitgebreid.

1877

Bohde treedt uit de firma en maakt zich in de stad Kamen zelfstandig. Hij richt zich meer op de handel, terwijl Wienpahl zich daarentegen richt op productie en reparatie.

1880

Rond dit jaar wordt de onderneming onder andere uitgebreid met "Grubenlampen– & Metallwarenfabrik". Wienpahl bouwt nu dus ook mijnlampen.

1882

Wienpahl adverteert in de krant met zijn mijnlampen.

1883

Kort voor de oprichting van Wienpahl's onderneming, waren de ondernemers Grillo en Grimberg begonnen met de kolenproductie in de steenkolenmijn "Monopol". Vanaf 1878 werder kolen gedolven. De ondergrondse arbeid was gevaarlijk omdat de toen in gebruik zijnde davy-lampen, als deze werden geopend, voor mijngasexplosies zorgde.

Advertentie W. Wienpahl 19-11-1882

Wilhelm Wienpahl voor zijn fabriek na de eerste uitbreiding in de 1880 er jaren

De fabriek na de tweede uitbreiding

3-stavige Wilhelm Wienpahl *

4-stavige Wilhelm Wienpahl

5-stavige Wilhelm Wienpahl

Wienpahl ontwikkelde een, zo meende hij, veilig slot. Hij gaf de lamp mee aan een opzichter om zijn nieuw concept te testen en wachtte gespannen af. De opzichter opende de lamp echter al bij zijn eerste poging. Wienpahl was teleurgesteld en ontwikkelde het slot verder.

Camener Zeitung 15-12-1895

In de "Camener Zeitung", de Kamener krant van 15 december 1895 staat een artikel over een patent van Wilhelm Wienpahl. Het is echter niet meer te achterhalen of het hier om een 3e patent gaat, of dat men spreekt over zijn tweede patent uit 1886. De nabestaanden van Wienpahl is een dergelijk 3e patent onbekend.

1884

Uiteindelijk slaagt hij erin om een veilig slot te maken en vraagt hierop patent aan. (Patent Nr. 31694 vom 17. Juli 1884)

1886

Een tweede patent met betrekking tot zijn veiligheidssot wordt aangevraagd. (Patent Nr. 38267 vom 27. März 1886)


Hieronder de originele patenten.

Patent Nr. 31694 van 17 Juli 1884

Patent Nr. 38267 van 27 Maart 1886

1906

Wienpahl's lamp werd het standaarmodel in vele mijnen. Wienpahl liet in 1906 zes sierlampen vervaardigen en liet deze verchromen. Eén van deze zes lampen is in het bezit van de familie.

1923

Wilhelm Wienpahl sterft.

 

 

 

 


* = Naar alle waarschijnlijkheid.

Bron: Kultur Kreis Kamen. Originele tekst: Klaus Holzer

Sierlamp 1906

Reacties zijn gesloten.