De Chesneau-lamp

De geschiedenis en ontwikkeling van de veiligheidslamp


 

De Franse mijningenieur Gabriel Paul Marie Joseph Chesneau (1859 - 1937) was sinds 1894 onder andere plaatsvervangend directeur van de Spoorwegen, docent en van 1918 tot 1929 directeur van de "Ecole des Mines de Paris" van de in 1783 opgerichte Mijnacademie. Hij kreeg in 1887 de opdracht om te onderzoeken wat het vrijkomend mijngas eventueel voor bodembewegingen kon veroorzaken.

In 1903 vond Chesneau de naar hem genoemde mijnlamp uit. Deze speciale mijnlamp werd met een chemisch mengsel van methylalcohol, kopernitraat en athyleenchloride gestookt. Door de typische groenverkleuring van de aureool boven de vlam, liet zich het mijngas nauwkeuriger meten dan bij de Pieler-lamp.

Er konden met deze mijnlamp al hoeveelheden mijngas van 0,1 tot 0,2% gemeten worden. De rustige vlam verwarmt de omgeving vrijwel niet en bij een gevaarlijke, explosieve verhouding van mijngas en lucht, dooft de vlam.

  • Foto: Friemann & Wolf Chesneaulamp 1903

Reacties zijn gesloten.