Gustav Noss

Fabrikanten


 

Van de firma Gustav Noss uit Dortmund is relatief weinig bekend. De gefabriceerde lampen zijn gebouwd naar de typische Engelse clanny lampen van rond 1850 tot 1900.

In de advertentie hierboven uit 1881 wordt gerefereerd aan het patent van Wilhelm Schröder, Ingenieur aan de universiteit van Dortmund en gepatenteerd in Duitsland, België, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het gaat hierbij om een gedegen en beproefd sluitmechaniek, dat volgens eigen zeggen veelvuldig gebruikt werd in 20 Duitse mijnen. Oude veiligheidslampen kunnen worden omgebouwd naar het "Schröderse" slot-principe, aldus de advertentie.

 

 

 


Links: Een Gustav Noss-lamp. Duidelijk te zien is het schildje dat refereert aan het patent uit 8-2-1880. (Patentschrift Wilhelm Schröder, Dortmund, Nr. 10906 van 8-2-1880). (Foto: Boek Die westfälischen Wetterlampen, ihre Hersteller und Konstrukteure)

Reacties zijn gesloten.