Arras

Fabrikanten


 

1898

Twee ingenieurs, Cartrice en Neu, stichten de firma Arras. Gespecialiseerd in elektrische apparatuur t.b.v. de mijnbouw, produceerde de firma veiligheidslampen voor mijnen, elektrische lampen en carbidlampen.

De eerste kleine fabriek, waarin Arras zijn productie begon, werd al snel geruild tegen een grotere fabriek aan de "Rue Constant-Dutilleux".

 

1914

De fabriek wordt gedurende de eerste wereldoorlog vernield. De onderneming Arras vertrok derhalve naar Parijs. waarna ze in 1922 productief werd.

1922

Productie start in de nieuwe fabriek in Parijs. Hierna werd een nieuwe fabriek, wederom in Arras, nu aan de "Boulevard Robert Schuman" gebouwd.

1945

Na de tweede wereldoorlog en in haar top-productieve jaren werkten zo'n 500 arbeiders in de lampenproductie.

Olielampen

Type DS

Type Mh

Type Nh

Type Phr

Type Wh

Benzinelampen

Type B

Type C

Type Mr

Type M

Type Standard

Type Molnia

Type Klein Pujol

1955

Arras fuseert met het uit Parijs stammende bedrijf "Maxéi" en verhuist daaropvolgend naar de stadrand van Arras. Het bedrijf heeft zich daarna op de productie van industriestoffen gespecialiseerd en vervaardigt geen mijnlampen meer.

Arras lampenfabriek. Foto's: André de Marles

Heden

Arras heeft in haar bestaan benzineveiligheidslampen, acetyleenveiligheidslampen en acetyleenhandlampen vervaardigd. Deze laatste modellen Carbidlampen zijn aan hun gedrongen vorm en aan de ronding van de watertank te herkennen. Tot begin tachtiger jaren werden in Marokko hiervan nog replica's gemaakt.

Reacties zijn gesloten.